naše obec

naše obec

menu

úvodní stránka
kontakty
naše obec
zastupitelstvo
úřední hodiny
kultura
výlety
fotogalerie
registr oznámení
napište nám
autor stránek

okolí obce

Vítání občánků
 

zastupitelstvo


Obec Janovice v Podještědí má celkem 7 zvolených členů zastupitelstva obce.

starosta
pan Bohumil Zvolánek 

místostarosta
pan Petr Fenyk 

zastupitelé
paní Ondráčková Jana
paní Němečková Martina
pan Špecián Jiří
pan Chudoba Michal
pan Jiří §voboda


Zastupitelstvo obce zřídilo jako své pomocné orgány dva výbory:

Finanční výbor
předseda paní Jana Ondráčková
členové
paní Martina Němečková a paní Věra Fenyková

Kontrolní výbor
předseda pan Jří Špecián
členové pan Michal Chudoba a pan Jiří Svoboda

Starosta obce
Bohumil Zvolánek
Tel: 485 172 019 /úřad./
   a) Je statutárním představitelem obecního úřadu a obce
   b) Odpovídá za plnění úkolů zastupitelstvu obce 
   c) Kromě povinností vyplývajících ze zákona č.128/2000 Sb.,o obcích, má na starosti investiční a bytovou
      oblast, rozvoj obce 
   d) Řídí a kontroluje činnost úřadu
   e) Odpovídá za úkoly na úseku :
         o Ochrany ovzduší
         o Vodního hospodářství
         o Myslivosti
         o Ochrany proti hluku a vibracím 
         o Veřejného pořádku a ochrany životního prostředí , ochrany přírody 

Místostarosta
Petr Fenyk
Tel.: 485 12 019 /úřad./ 
   a) Je statutárním představitelem obecního úřadu a obce
   b) Odpovídá za plnění úkolů zastupitelstvu obce a starostovi
   c) V nepřítomnosti starosty přebírá jeho povinnosti dle zákona č. 128/2000Sb., o obcích, 
   d) Kromě povinností vyplývajících ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, má na starosti sociální oblast,
       kulturu, sport, odpadové hospodářství a obecně závazné vyhlášky
   e) Plní další úkoly dle požadavků starosty a zastupitelstva obce

Referentka 
Jana Košlíková
Tel. 485 172 181
   a) příprava podkladů spojených s hospodařením obce pro jednání zastupitelstva obce
   b) vedení účetnictví v souladu s platnými zákony a předpisy
   c) účetní zpracování inventarizace majetku obce včetně finančního vypořádání
   d) mzdová a daňová agenda, odvody a poplatky
   e) vedení poplatků a pohledávek
   f) vedení pokladny úřadu a její účetní zpracování

Výbory zřízené zastupitelstvem obce

Finanční výbor
- plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce
- provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce
- provádí kontrolu plnění rozpočtu a podává návrhy na úpravu rozpočtu

Složení výboru

Předseda : paní Jana Ondráčková
Členové: paní Jana Špeciánová a slečna Hana Ondráčková

Kontrolní výbor
- plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce
- kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce 
- kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné
působnosti obce

Složení výboru
Předseda: pan Jiří Špecián
Členové jsou pan Jiří Chudoba a pan Ondřej Cymbál 

úřední e-deska

úřední e-deska

nové fotografie

Jubilejní 10.ročník Janovice cup 2015

Čarodějnice 2015

Na kole okolo Janovic 2015 - 9. ročník

Tradiční turnaj v malé kopané 2014

Okolo Janovic 2014
na kolech

Závěr prázdnin 2013

Na kole okolo Janovic 2013 

Čarodějnice 2013

Ondík

Stezka odvahy

Malá kopaná

Dětský den

Čarodějnice

Mikulášská nadílka - prosinec 2011

Konec prázdnin 2011

Na kolech kolem Janovic

Janovice CUP 2011

Dětský den 2011

Čarodějnice 2011

Stezka odvahy

Na kole do okolí Janovic
Na kole do okolí Janovic
Rybářské závody
Rybářské závody
Mikuláš
Mikuláš
Turnaj v malé kopané
Turnaj v malé kopané
Dětský den 
Dětský den
Na kole do okolí Janovic
Na kole do okolí Janovic
Rybářské závody
Rybářské závody
Kulturní místnost
Kulturní místnost